2020 Yılı Mali Tabloları Raporu Yayımlanmıştır.

19 Nisan 2021 Pazartesi

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 327’nci maddesi gereğince Temel Mali Tablolar İle Önemli Muhasebe Politikaları ve Açıklayıcı Notları İçeren Rapor linkte kamuoyu ile paylaşılmaktadır.