İç Kontrol Düzenlemeleri

Tarsus Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
Tarsus Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi