Misyon ve Vizyon

Başkanlığımızın Misyonu
“Mali hizmet odaklı ön mali kontrolün en son halkasını oluşturarak, üniversitemiz mali işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve stratejik plana bağlı olarak yönetim kalitesinin arttırılmasına yönelik etkin bir danışma ve kontrol fonksiyonu görevi görmek, mevzuat ve uygulama dengesini kurmaktır.”

Başkanlığımızın Vizyonu
“Tarsus Üniversitesinin ulusal ve uluslararası standartlara ulaşmasına yardımcı olmak, birimin sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin alanında donanımlı personeller tarafından güncel mevzuata uygun biçimde yürütülmesinin kontrolünü sağlamak, yönetimde kalite ve kurumsallaşmanın en yüksek standartlara ulaşmasında yön verici konumda olmaktır.”