Tarsus Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı

Tarsus Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı

Tarsus Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Değerlendirmesine Esas Versiyon)